Publicaties

De klimaatcrisis is slechts het topje van de ijsberg van een mondiale ecologische crisis, met crisissen van biodiversiteit, van beschikbaarheid van vruchtbaar land, van voedsel, water en energie.

Groene herfst: een halve eeuw milieu beschrijft hoe het hedendaagse milieubesef en het gebruik van de term ‘milieu’ in de huidige betekenis pas in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn ontstaan.

Nederland is in de ban van maatschappelijke kwesties die samen te vatten zijn als verhuftering. Op straat, in openbare gebouwen, in het verkeer, bij festiviteiten en op televisie: in toenemende mate hebben we te maken met verbaal en fysiek gedrag van medeburgers dat ergernis en ook angst veroorzaakt.

De realitysoaps Groeten uit de Rimboe en Groeten Terug zorgden binnen en buiten Nederland voor veel ophef.

Dit boek bevat de analyse van een steekproef van nagenoeg 35.000 werkende Vlamingen, die in een periode van ongeveer 10 jaar door het DIOVA werd verzameld. Zowel (‘objectieve’) kenmerken van hun werk als de (‘subjectieve’) wijze waarop ze dit werk beleven, werden in kaart gebracht met de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA).

Wat blijft er over van de nationale identiteit? Wat betekent identiteit in een multi‐etnisch Europa? Hoe is het opgebouwd?

In dit boek delen 100 topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot Zuid-Afrika en van China tot Australië, de kennis die zij bezitten over geluk. Deze moderne wetenschap maakte het voorbije decennium een grote opgang.

In verband met het thema 'Mens en technologie' van Sociologie Magazine volgt hier een beschrijving van een boek in dat thema. Het boek 'Tegen de stroom in' schetst een beeld van de Nederlandse bijdragen aan de ontwikkeling en innovaties in de ICT en van de succesvolle bedrijven die daaruit zijn voortgekomen, zoals Philips, Tom Tom, Bluetooth en ASML.

Wie de afdeling populaire psychologie in de boekhandel bezoekt, vindt al snel een verklaring voor de bekende ‘man-vrouwverschillen’: in de oertijd waren de mannen dagenlang op jacht en bleven de vrouwen thuis met de kinderen.

Maarten Evenblij schreef eind vorig jaar het boek Families in beeld. Het boek is niet geheel nieuw meer, maar de moeite waard om te vermelden. Het boek gaat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma De Bindende kracht van familierelaties. Een pdf met de inhoud van het boek is gratis te bekijken op de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine publicaties