Publicaties

Een onderzoek naar de betekenis van de arbeidersafkomst voor de levensloop en loopbaan van universitair afgestudeerden In dit onderzoek gaat het over de individuele belevenissen van universitair afgestudeerden uit het arbeidersmilieu die zich in de laatste fase van hun loopbaan bevinden.

De OV-chipkaart, rekeningrijden, Google Street View – de media berichten ons doorlopend over deze technologieën en hun toenemend belang in ons dagelijks leven. In de politiek wordt er vaak en lang over gedebatteerd.

Bij ieder onderzoek treedt er nonrespons op. Dat wordt een probleem als de mensen die wel meedoen, verschillen van de mensen die niet meedoen. Grote verschillen tussen personen die wel en niet meewerken kunnen leiden tot een vertekend beeld. Zijn antwoorden die worden verkregen van bijvoorbeeld een deel van de bevolking wel representatief voor de totale bevolking?

Niet internationale arbeidsdeling en concurrentie, maar immigratie is bepalend voor stedelijke verschillen in werkloosheid onder laaggeschoolden.De laatste decennia is er veel geschreven over de lokale gevolgen van economische mondialisering.

In 2008 ontstaat discussie over de vraag of de moord op Kerwin Duinmeijer op 20 augustus 1983 wel als racistisch te bestempelen is. Deze discussie wordt aangejaagd door een net verschenen documentaire over de dader. In 1983 bestond nauwelijks discussie over de vraag of hier sprake was geweest van een racistische moord.

Van de makers van de tentoonstelling Niet Normaal (in de Beurs van Berlage Amsterdam) is een boek verschenen. De publicatie Niet Normaal.

Het wethouderssocialisme behoort tot de kern van het erfgoed van de sociaal-democratische beweging in Nederland.

De macht van de statistiek (1892–1899) is een ‘koppige’ geschiedenis van de Centrale Commissie voor de Statistiek, de voorgangster van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is een collectief portret van de leden van de eerste commissie in 1892.

"Eerst waren er de koloniën, toen de dekolonisatie en uittocht naar een roomwit moederland, nu zijn er ruim een miljoen Nederlanders met Indische, Molukse, Surinaamse of Antilliaanse wortels. Eerst was er een kille ontvangst, later waren er geslaagde integratie en schoorvoetende acceptatie.

Er gaat veel fout in de wereld. De kredietcrisis laat zien welke gevolgen collectieve verblinding kan hebben. Maar ook overheidsbeslissingen pakken vaak verkeerd uit. Dikwijls komt dat omdat discussies onvoldoende open worden gevoerd. Politici zijn ervan overtuigd dat er een nieuwe spoorlijn of een nieuw gevechtsvliegtuig moet komen en dulden daarbij geen tegenspraak.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine publicaties