Publicaties

Wie het onbehagen in de huidige samenleving tracht te duiden in termen van rancune moet omzichtig zijn. Sybe Schaap probeert dat, maar faalt grandioos. Het is zijn intentie om licht te brengen in de duisternis van de rancune waaraan veel Nederlanders lijden, hetgeen zich uit in boosheid, het beschuldigen van anderen en het gevoel slachtoffer te zijn.

Willem Schinkel is de interessantste socioloog van zijn generatie. Hij staart zich niet blind op het eigen vakgebied, maar weet ook de kennis van andere disciplines in zijn stukken een bijzondere plek te geven en heeft het lef om nieuwe paden te bewandelen. Bovendien bezit hij de jeugdigheid van geest om op een eigengereide wijze over de politieke toestand in de wereld na te denken.

Het zijn met name de Adorno Lectures die Luc Boltanksi in 2008 in Frankfurt am Main heeft gehouden, die de grondslag van dit boeiende boek vormen. Hierbij gaat het om zes lezingen die drie kwesties twee keer onder de aandacht brengen. De eerste kwestie die Boltanski aansnijdt is de relatie tussen sociologie en kritiek.

Mart-Jan de Jong pretendeert met dit boek ‘een nieuwe inleiding in het sociologische denken’ te hebben geschreven, ‘waarin recente ontwikkelingen overzichtelijk en helder worden gepresenteerd en de samenhang met het werk van de eerste grondleggers en grootmeesters van de sociologie wordt belicht.’ De lezer krijgt besprekingen van het leven en werk van elf vooraanstaande sociologen voorgeschotel

Het is opmerkelijk da t de ene socioloog beweert dat het volk niet bestaat (bijvoorbeeld Dick Pels) en de andere socioloog dit bestaan min of meer celebreert. Michiel van Hasselt hoort uitdrukkelijk tot de laatste categorie sociologen. Volgens hem is het volk een waardevolle sociale constructie, en is het een democratisch gebod om zo goed mogelijk haar wil te reconstrueren.

De emancipatie die zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft voltrokken, brengt met zich mee dat waarden en normen die eerder door kerk staat of ouders werden voorgeschreven niet zomaar worden geaccepteerd. Normen en waarden ontlenen tegenwoordig hun legitimiteit aan de mogelijkheid die mensen hebben om ze via de interactie met anderen vast te stellen.

Sociale media bieden geweldige kansen om jezelf online te presenteren en te profileren. Het is een gemakkelijke en waardevolle manier om te werken aan je eigen merk, je personal brand. Hoewel social media erg populair zijn, zijn er maar weinig mensen die écht weten wat een netwerk is, hoe het werkt en hoe je het kunt inzetten. #Volgjemenog?

Dick Pels is een van Nederlands beste politieke essayisten. Die status heeft hij mede te danken aan  het feit dat zijn politieke essays meer dan die van anderen gebaseerd zijn op degelijke sociologische kennis. Gevoed door inzichten van sociologen (met name Gouldner en Bourdieu) verrijkt hij sinds jaar en dag het publieke debat met scherpzinnige analyses van de politiek.

Nico Wilterdink is een van de eerste Nederlandse sociologen die erop wees dat er sinds pakweg 1980 sprake is van toenemende economische ongelijkheid. De verklaring die hij daarvoor geeft: de globalisering biedt aan sommige elites meer mogelijkheden maar verkleint die van de leden van de  onder- en middenklasse omdat zij steeds meer in een concurrentiestrijd verstrikt raken.

Publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuwGeweld in de stedelijke publieke ruimte roept veel onbehagen op. Verontruste stemmen zijn het erover eens dat het er in Europese steden tegenwoordig een stuk gewelddadiger aan toe gaat dan in het nabije verleden.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine publicaties