Publicaties

Het is opmerkelijk dat dingen in de sociologie die door Belgische sociologen geschreven zijn doorgaans van meer eruditie en theoretisch vernuft getuigen dan die van de hand van hun nederlandse collega’s. Leg bijvoorbeeld deze briljante inleiding van rudi Laermans naast bijvoorbeeld die van John Macionis, Bram Peper en Joanne van der Leun.

Met dit boek draagt Noortje Thijssen bij aan de zogenaamde sociologie van de nostalgie: de studie van de wijze waarop diverse actoren relaties leggen tussen het verleden en het heden.

Vertrouw en is een van de meest intrigerende begrippen. Volgens Niklas Luhmann maakt vertrouwen samenwerking tussen mensen mogelijk omdat het sociale complexiteit reduceert. Mensen die elkaar vertrouwen kunnen makkelijk hun doel bereiken aangezien ze niet waakzaam hoeven te zijn, niet hoeven na te denken over de motieven van anderen en geen extra informatie over ze hoeven in te winnen.

In het naoorlogs e Nederla nd gaven veel boeren hun boerderij op en trokken hun kinderen naar de stad. Veel dochters die nu als coach, gezinstherapeut of lector in de stad goed boeren, blijven verlangen naar de geuren en kleuren van het platteland.

Of ze nu banlieues , achterstandswijken of getto’s worden genoemd, buurten met hoge concentraties immigranten worden dikwijls in verband gebracht met criminaliteit, verloedering en werkloosheid. In dit belangwekkende boek wordt terecht betoogd dat dit niet het hele verhaal is.

Op de achterflap van deze vertaling van twee invloedrijke lezingen die Max Weber voor studenten hield, staat de volgende uitspraak van H.J.A.

Hartmut Rosa schetst in dit uitermate interessante boek de contouren van een sociologie van het goede leven. Terwijl het vaststellen van de normatieve doelen en de verdere inhoud van het goede leven een zaak van de filosofie is, behoort de sociologie zich te storten op de sociale voorwaarden.

Met behulp van informatie- en communicatietechnologieën kunnen de overheid en bedrijven steeds meer gegevens over burgers verzamelen en verwerken. De overheid legitimeert dat door te stellen dat ze daardoor beter voor de veiligheid van burgers kan zorgen en bedrijven door te suggereren dat ze op die manier beter tegemoet kunnen komen aan de vraag van klanten.

Voor dit boek heeft Tobias Reijngoud veertien vooraanstaande wetenschappers en publicisten de vraag voorgelegd wat door toedoen van de vergaande economisering van de samenleving verloren gaat.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine publicaties