Publicaties

Meer dan ooit tevoren worden er inspanningen geleverd om de kansen op werk van diverse groepen te vergroten. Dit moet leiden tot een evenredige participatie op de arbeidsmarkt van kansengroepen zoals vrouwen, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen met een arbeidshandicap.

Stedelijke jongeren groeien op in verschillende leefwerelden. Op straat, in de stedelijke volkswijken, krijgen zij macho-masculiene codes mee: de bescherming van de eigen ‘eer’, ‘respect’, het voorkomen van gezichtsverlies en de perceptie van de vrouw als lustobject.

Wat zijn de uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat? Wat zijn de grote thema’s van deze tijd? Wat de doelen om na te streven?En kunnen politiek en overheid hier nog wel aan bijdragen?

Tien jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door de aanslagen in Amerika. Iedereen weet nog wat hij of zij deed op die bewuste dag in september. Maar wat gebeurde er daarna? In welke mate wierp 9/11 een schaduw over onze levens? WTF?! Volwassen worden na 11 september biedt een rijk palet aan persoonlijke en prikkelende beschouwingen en verhalen.

Marokkaanse jongeren verbazen zich over het vrije kleedgedrag van hun ouders in de jaren zestig en zeventig. Zelf zijn ze zeer bewust bezig met hun kleding en hechten daarbij aan de voorschriften die hun godsdienst stelt. Verschillen hun kledingkeuzes wezenlijk van die van hun ouders?

Het eerste omvangrijke geschiedenis en analyse van het homohuwelijk in Scandinavië.

Eerste omvangrijke boek over de geschiedenis van het geregistreerd partnerschap en het homohuwelijk in Scandinavië. Dit boek presenteert een grondig onderzoek naar de wisselwerking tussen het homoactivisme en traditionele partijpolitiek.

Eind van de zomer verschijnt bij Maven Publishing Oeps! Waarom fouten maken ons grootste talent is, waarin Kathryn Schulz laat zien dat we onlosmakelijk verweven zijn met onze fouten.Een fout maken is pijnlijk. Als we het zelf doen voelen we meestal verbazing, boosheid of verdriet. Als iemand anders een fout maakt, zien we het als een teken van incompetentie of tekortkoming.

Hoe en onder welke historische omstandigheden gaan mensen vreemdelingen als medemensen of zelfs als gelijken beschouwen? De meeste boeken over cultuurverschil leggen de nadruk op ongelijkheid en confrontatie. De uitvinding van de mensheid draait het perspectief om.

Sociale InZichten is een nieuwe wetenschappelijke boekenreeks die sociale toestanden ‘in zicht’ brengt en voor meer inzicht zorgt in die toestanden. Fundamentele, theoretische en praktijkanalyses brengen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten tot bij een breed publiek.

In A Continent Moving West? wordt onderzocht in hoeverre de migratie uit landen in Oost-Europa toegenomen is met toetreding van verschillende landen in Oost-Europa tot de EU. In vijftien hoofdstukken worden de gevolgen behandeld van de grootschalige migratie sinds 2007.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine publicaties