Publicaties

De overheid intervenieert in talloze maatschappelijke processen om sociale problemen op te lossen. De bedoelingen zijn goed, maar de resultaten zijn vaak teleurstellend. Veel overheidsbeleid brengt ongewenste, onbedoelde effecten met zich mee. In de studie Fatale remedies wordt specifiek ingegaan op het bijstandsbeleid, het migratie- en integratiebeleid en het grootestedenbeleid.

Neil Smelser, emeritus hoogleraar sociologie aan de University of California, Berkeley publiceerde een nieuw boek: The Odyssey Experience: Physical, Social, Psychological, and Spiritual Journeys.Dit boek verkent het fenomeen van de odyssee, de zwerftocht en hoe het levens vormt, informeert en definieert.

Groepstegenstellingen en de democratische gemeenschap. De verhoudingen tussen generaties bij de aankomende vergrijzing en de groepstegenstellingen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen in onze democratische rechtsstaat komen aan de orde. Over het recht om ‘wij’ te zeggen behandelt ook de wijze waarop de samenleving met deze tegenstellingen omgaat.

Van groei naar krimp. Een demografische omslag in beeld. Dit rapport gaat over bevolkingskrimp. Voor alle duidelijkheid: de Nederlandse bevolking groeit nog steeds door, maar het groeitempo wordt lager en het einde van de bevolkingsgroei komt in zicht. Geleidelijk aan zal bevolkingsgroei gaan omslaan in krimp. Hoe zal deze demografische omslag zich voltrekken?

De Nederlandse samenleving is een kennissamenleving. Kennis, technologie en wetenschap zijn alom aanwezig, waardoor onze levens telkens veranderen. De auto, het internet en mobiele telefonie hebben hun sporen inmiddels nagelaten in onze maatschappij. Maar hoe zijn dit soort veranderingen nu te begrijpen? En zijn er mogelijkheden om bij te sturen?

Vanaf 22 oktober ligt het boek: Bevolking, Wie, Wat, Waar, Wanneer? in de boekwinkels. Het is geschreven door Koen Matthijs en uitgegeven door Acco.Het boek gaat over feiten en cijfers over bevolking, die tot de verbeelding spreken.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine publicaties