Artikelen

Survey-onderzoek is binnen de hedendaagse Nederlandse sociologie een zeer belangrijke onderzoeksmethode - zo niet dé belangrijkste. Dick Houtman en Peter Achterberg zijn echter kritisch over zijn mogelijkheden. In deze en de volgende aflevering zullen zij enkele van hun kritiekpunten uiteenzetten.

Iedereen weet wat een goed interview is. Op basis van jarenlange blootstelling aan interviews op televisie weten we namelijk precies wie er goede interviewers zijn en wie er absoluut nooit meer een Zomergasteninterview mag houden*. Deze bijdrage is dus eigenlijk overbodig.

‘Het uitdragen van een mening ziet men in Nederland al als een vorm van daadkracht’, zegt Hans de Boer, betrokken ondernemer. Maar alleen door echt iets te doen, kan de elite het onderwijs vooruithelpen en een bredere kijk op de samenleving helpen ontwikkelen.

Socioloog Reinout Boxman werkt als maatschappijleraar op een middelbare school in Zwolle. Wat typeert een socioloog als maatschappijleraar? ‘Je zegt niet hoe het zit, maar stelt vragen.’

Grote driegeneratiegezinnen en massaal (moeten) huwen op jonge leeftijd; hertrouwen met het lijk nog warm in huis en emotionele onderkoeldheid bij de begrafenis van kinderen… Als we denken aan ‘vroeger’, hebben we vaak clichématige beelden. Recent gezinssociologisch onderzoek aan de K.U.Leuven achterhaalt deze clichés met nieuwe historisch-demografische data.

Op steeds meer plekken in Nederland komen hulpverleners bij mensen thuis. Maar hoe signaleer je van buitenaf wat voor hulp er bij wie nodig is? Verschillende gemeenten hebben tegenwoordig speciale teams die inventariseren welke problemen ‘achter de voordeur’ spelen. Socioloog Iris van Huis liep voor een onderzoek naar sociale projecten mee met de ‘bewonersadviseurs’ van Amsterdam Slotervaart.

Vier wetenschappers leggen we een stelling over de stad voor die zij vanuit hun expertise aanscherpen of verwerpen. Socioloog Jan Vranken, architectuurhistoricus Michelle Provoost, socioloog en architect Sabine Meier en techniekonderzoeker Anique Hommels schijnen hun licht over de stad. ‘Een stad hoeft niet alleen voor nette buurten te gaan.’

Dromen, emoties en zakelijkheid: in festivals komen ze samen. Dromen van stadsbeleidsmakers, emoties van bezoekers, geld en planning van professionele organisaties. Hoe kan de organisatie verbeteren en hoe blijven de verrassingseffecten van festivals behouden door aan te sluiten bij de creatieve industrie?

De luie stoel uit, de arena in. Bij participerende observatie houdt de antropoloog zich op in ‘verborgen’ groepen. Wat druggebruikers, hoerenlopers of jeugdbendes doen, zegt vaak meer dan wat zij daar desgevraagd over vertellen. Criminoloog Frank van Gemert doet verslag.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen