Artikelen

De groeiende negatieve beeldvorming van de islam in Nederland, heeft het paradoxale effect dat Nederlands-Marokkaanse jongeren zich steeds sterker aangetrokken voelen tot de islam. Internet speelt bij deze zoektocht naar identiteit een belangrijke rol, aldus cultureel antropologe Lenie Brouwer. Aan Facta legt zij uit hoe de jongeren zowel een moslim als Nederlandse identiteit vormen.

De Nederlandse sociologie zal hard moeten werken voor haar toekomst, is de conclusie van de KNAW Verkenningscommissie Sociologie. De commissie heeft inmiddels ondervonden dat de bereidheid daartoe onder sociologen groot is en er zijn bovendien nieuwe initiatieven tot samenwerking ontstaan. Vanwege de vroegere belangenstrijd is dat goed nieuws.

Het huidige debat over duurzaamheid in Nederland heeft alle kenmerken van een komedie. De term is opgerekt en daarmee vervuild geraakt. We zeggen dat we aandacht aan duurzaamheid besteden, maar doen we dat wel? Ecologie dient centraal te staan en een herijking is nodig van de relatie van de mens ten opzichte van de natuur. Hoe kan de huidige wetenschapsbeoefening daaraan bijdragen?

Nuttig, maar niet wetenschappelijk. Dat is, kort gezegd, wat de Nederlander vindt van de sociale wetenschappen. Deze ‘wetenschappen’ hebben wel een positieve impact op de samenleving, maar zijn meer pseudo- dan ‘exacte’ wetenschap.

Door Kurt De Wit

Universiteiten lijken eeuwenoude instituten in een samenleving waarin globalisering en Europeanisering de nieuwe buzzwords zijn. Kurt De Wit inspecteerde Vlaamse en Nederlandse universiteiten en constateerde dat zij meegaan met deze tegenwoordige trends, maar bestand zijn tegen de negatieve effecten van McDonaldisering.

Door Kurt De Wit

In het eerste nummer van 2010 van Sociologie Magazine staat een column van Bart van Heerikhuizen. In dit nummer heeft hij het over sociologen op Youtube. In zijn column hieronder vindt u ook de linkjes naar de filmpjes.

Door Bart van Heerikhuizen

Vier onderzoeksprojecten gaven aanleiding tot de discussie over allochtone kinderen in het onderwijs (Sociologie Magazine nummer 4 jaargang 2009, pagina 8): het Programme for International Student Assessment (PISA) onderzoek, het Studiegroep van ONderwijs naar ARbeidsmarkt (SONAR) onderzoek, het FWO-project Determinanten en effecten van sociaaletnische segregatie en het project The Inte

Dames en heren, waarde toehoorders. Allereerst wil ik u laten weten dat ik het als een eer beschouw hier vanmiddag commentaar op deze lezing te mogen geven.

Door Beate Völker & Henk Flap

In Sociologie Magazine (nummer 4 van 2009) stond het artikel Thuis in verandering. Amerika en Nederland als nostalgische naties als ingekorte versie van de lezing die Jan Willem Duyvendak op 11 juni 2009 hield op de Dag van de Sociologie. Lees hier de volledige lezing.

Door Jan Willem Duyvendak

De auteurs dr. Marion den Uyl (Vrije Universiteit) en drs. Linda Emmelkamp bieden in Tropenjaren een antropologische invalshoek op bestaande ‘witte’ literatuur rond gezinnen en arbeidsparticipatie. Aan de hand van interviews belichten de auteurs een aantal vragen van eigentijdse ouders die wonen in de Randstad. Vragen als: waarom een kind?

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen