Artikelen

Hoe gaan Nederlandse sociologen in de praktijk om met hun data? Als de onderzoekers worden onderzocht, brengen de resultaten soms een 'onwetenschappelijke houding' aan het licht.

Door de krimpende verzorgingsstaat is er minder overheidssteun voor mensen die met fysieke tegenslagen te maken krijgen. Niels Schenk (Erasmus Universiteit Rotterdam) laat in zijn proefschrift onder meer zien dat vooral vrouwen de benodigde zorgtaken op zich nemen.

Alhoewel Paul Schnabel (1948) tal van functies heeft bekleed, zal hij vooral de geschiedenisboeken ingaan als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Met deze baan stopt hij nu. “De kritiek op het SCP is vaak afkomstig van mensen die geen idee hebben van wetenschappelijk onderzoek.”

Hoe geaccepteerd zijn homoseksualiteit en prostitutie in onze hedendaagse samenleving? Is er sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig eigenlijk wel iets veranderd? Laurens Buijs schreef een artikel voor Sociologie Magazine over de seksuele revolutie, morele intolerantie en identiteiten.

Sywert van Lienden verwierf nationale bekendheid als voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) tijdens het scholierenprotest tegen de 1040 urennorm. Een half jaar geleden introduceerde hij de G500, een jongerenbeweging die flinke invloed heeft gehad op nieuwe partijprogramma’s. “Het belangrijkste in de politiek is vormvrij denken.”

Via sociale media de eigen sportprestaties prijsgeven: afgelegde afstanden, tijdsduur en verbrande calorieën. Het zijn voorbeelden van self-tracking, omarmd door de Quantified Self Movement.

Elvis has left the building

Waarom blijft rockmuziek een wit bastion? Julian Schaap schreef voor Sociologie Magazine over de huidskleur van muziek: 'Heeft Elvis het pand verlaten?'

Foto Fabervisum

Maar liefst tweederde van onze gesprekken gaat over anderen. Een groot deel daarvan bestaat uit geroddel. Maar waarom roddelen we eigenlijk? En met wie en waarover?

Foto is gemaakt door Carla Schoo

Gehaat en geliefd, opgehemeld en verguisd – Rita Verdonk is het allemaal. Tien jaar geleden besloot ze de politieke arena te betreden met de ambitie om de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te worden. Voor Sociologie Magazine blikt ze nu terug op haar studie sociologie in Nijmegen.

Voorjaar 2015 riepen Peter Achterberg en Tim Reeskens zichzelf uit tot Socioloog des Vaderlands. "We zijn er eigenlijk best goed in." Dit is de langere versie van het Interview met Peter Achterberg en Tim Reeskens, verschenen in de rubriek Voetlicht.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen