Artikelen

Hoe geaccepteerd zijn homoseksualiteit en prostitutie in onze hedendaagse samenleving? Is er sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig eigenlijk wel iets veranderd? Laurens Buijs schreef een artikel voor Sociologie Magazine over de seksuele revolutie, morele intolerantie en identiteiten.

Sywert van Lienden verwierf nationale bekendheid als voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) tijdens het scholierenprotest tegen de 1040 urennorm. Een half jaar geleden introduceerde hij de G500, een jongerenbeweging die flinke invloed heeft gehad op nieuwe partijprogramma’s. “Het belangrijkste in de politiek is vormvrij denken.”

Via sociale media de eigen sportprestaties prijsgeven: afgelegde afstanden, tijdsduur en verbrande calorieën. Het zijn voorbeelden van self-tracking, omarmd door de Quantified Self Movement.

Elvis has left the building

Waarom blijft rockmuziek een wit bastion? Julian Schaap schreef voor Sociologie Magazine over de huidskleur van muziek: 'Heeft Elvis het pand verlaten?'

Foto Fabervisum

Maar liefst tweederde van onze gesprekken gaat over anderen. Een groot deel daarvan bestaat uit geroddel. Maar waarom roddelen we eigenlijk? En met wie en waarover?

Foto is gemaakt door Carla Schoo

Gehaat en geliefd, opgehemeld en verguisd – Rita Verdonk is het allemaal. Tien jaar geleden besloot ze de politieke arena te betreden met de ambitie om de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te worden. Voor Sociologie Magazine blikt ze nu terug op haar studie sociologie in Nijmegen.

Voorjaar 2015 riepen Peter Achterberg en Tim Reeskens zichzelf uit tot Socioloog des Vaderlands. "We zijn er eigenlijk best goed in." Dit is de langere versie van het Interview met Peter Achterberg en Tim Reeskens, verschenen in de rubriek Voetlicht.

Foto Jurre van den Berg

Op 10 juni 2011 nam Nico Wilterdink afscheid als hoogleraar Cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Bij deze gelegenheid sprak hij de rede Omstreden wetenschap. Goede en slechte sociologie uit. Waarom is sociologie een omstreden wetenschap? En wat is nu goede sociologie?

Foto Michiel Hendryckx

Wie wij zijn ligt niet vast, maar wordt continu beïnvloed door de samenleving waarin we leven. En nu die maatschappij doordrenkt is van neoliberaal gedachtegoed draait alles om presteren, stelt Paul Verhaeghe in zijn boek Identiteit. “We moeten op zoek gaan naar een nieuw evenwicht tussen samen en alleen.”

Fabian Dekker onderzocht de opvattingen van flexwerkers en zelfstandig ondernemers over collectieve regelingen in de gezondheidszorg, op het gebied van oudedagsvoorziening en werkloosheid. Wat is de balans tussen het eigenbelang en het gemeenschapsbesef bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en wijkt die af van werknemers met een vaste basis?

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen