Artikelen

Een experimentele sociologie bestaat niet, zou je denken. Er is geen sociologisch laboratorium waar maatschappijvorsers in witte jas sociale processen nabootsen in proefopstelling. Maar toch bestaat er zoiets, het heet alleen anders: sociale psychologie.

In het nieuwste nummer van Sociologie Magazine dat eind november 2012 verscheen lees je een interview met Siewert van Lienden (22). Jessica de Nooij interviewde hem over zijn studie en zijn politieke carrière en dromen.

Kort geleden bezocht de grote socioloog en maatschappijcriticus Zygmunt Bauman ons land. Dat is even schrikken, want hij is gewoon zijn gehoor zeer streng toe te spreken. Zijn tijdgenoten immers, leven in de Moderniteit, en dat is iets heel ergs. Bauman schreef: 'De Moderniteit is gegrondvest op genocide en heeft zich met genocide doorgezet.' Dat komt, denkt hij, door de rationaliteit, de bureaucratie, de industriële productiewijze en ook door de afstandelijkheid, die eigen zijn aan de... more

Druk bezochte Dag van de Sociologie

De kans op topsportsucces verschilt niet alleen sterk per persoon, maar ook per land. Welke factoren zijn hierop van invloed en in hoeverre zijn deze maakbaar? Sociologie Magazine sprak met twee topsportonderzoekers: Maarten van Bottenburg en Veerle de Bosscher. "Het zal voor kleine landen in de komende jaren steeds lastiger worden om zich als topsportland te handhaven."

Sommige staten worden mislukt genoemd, andere zijn blijkbaar geslaagd en succesvol. In deze beschouwing gaat Sue-Yen Tjong Tjin Tai na hoe succesvol Nederland en Vlaanderen zijn. Sociaal kapitaal en de gelijke verdeling ervan blijken bepalend te zijn. De verbetering hiervan begint met de verandering van denkbeelden.

Wat is sociale stijging? En wat is sociale daling? De begrippen lijken op het eerste gezicht helder, maar zijn bij nadere beschouwing niet eenduidig. Sociale stijging en daling zijn complexer dan gedacht. Een toelichting.

Survey-onderzoek is binnen de hedendaagse Nederlandse sociologie een zeer belangrijke onderzoeksmethode - zo niet dé belangrijkste. Dick Houtman en Peter Achterberg zijn echter kritisch over zijn mogelijkheden. In deze en de volgende aflevering zullen zij enkele van hun kritiekpunten uiteenzetten.

Iedereen weet wat een goed interview is. Op basis van jarenlange blootstelling aan interviews op televisie weten we namelijk precies wie er goede interviewers zijn en wie er absoluut nooit meer een Zomergasteninterview mag houden*. Deze bijdrage is dus eigenlijk overbodig.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen