Artikelen

De kans op topsportsucces verschilt niet alleen sterk per persoon, maar ook per land. Welke factoren zijn hierop van invloed en in hoeverre zijn deze maakbaar? Sociologie Magazine sprak met twee topsportonderzoekers: Maarten van Bottenburg en Veerle de Bosscher. "Het zal voor kleine landen in de komende jaren steeds lastiger worden om zich als topsportland te handhaven."

Sommige staten worden mislukt genoemd, andere zijn blijkbaar geslaagd en succesvol. In deze beschouwing gaat Sue-Yen Tjong Tjin Tai na hoe succesvol Nederland en Vlaanderen zijn. Sociaal kapitaal en de gelijke verdeling ervan blijken bepalend te zijn. De verbetering hiervan begint met de verandering van denkbeelden.

Wat is sociale stijging? En wat is sociale daling? De begrippen lijken op het eerste gezicht helder, maar zijn bij nadere beschouwing niet eenduidig. Sociale stijging en daling zijn complexer dan gedacht. Een toelichting.

Survey-onderzoek is binnen de hedendaagse Nederlandse sociologie een zeer belangrijke onderzoeksmethode - zo niet dé belangrijkste. Dick Houtman en Peter Achterberg zijn echter kritisch over zijn mogelijkheden. In deze en de volgende aflevering zullen zij enkele van hun kritiekpunten uiteenzetten.

Iedereen weet wat een goed interview is. Op basis van jarenlange blootstelling aan interviews op televisie weten we namelijk precies wie er goede interviewers zijn en wie er absoluut nooit meer een Zomergasteninterview mag houden*. Deze bijdrage is dus eigenlijk overbodig.

‘Het uitdragen van een mening ziet men in Nederland al als een vorm van daadkracht’, zegt Hans de Boer, betrokken ondernemer. Maar alleen door echt iets te doen, kan de elite het onderwijs vooruithelpen en een bredere kijk op de samenleving helpen ontwikkelen.

Socioloog Reinout Boxman werkt als maatschappijleraar op een middelbare school in Zwolle. Wat typeert een socioloog als maatschappijleraar? ‘Je zegt niet hoe het zit, maar stelt vragen.’

Grote driegeneratiegezinnen en massaal (moeten) huwen op jonge leeftijd; hertrouwen met het lijk nog warm in huis en emotionele onderkoeldheid bij de begrafenis van kinderen… Als we denken aan ‘vroeger’, hebben we vaak clichématige beelden. Recent gezinssociologisch onderzoek aan de K.U.Leuven achterhaalt deze clichés met nieuwe historisch-demografische data.

Op steeds meer plekken in Nederland komen hulpverleners bij mensen thuis. Maar hoe signaleer je van buitenaf wat voor hulp er bij wie nodig is? Verschillende gemeenten hebben tegenwoordig speciale teams die inventariseren welke problemen ‘achter de voordeur’ spelen. Socioloog Iris van Huis liep voor een onderzoek naar sociale projecten mee met de ‘bewonersadviseurs’ van Amsterdam Slotervaart.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen