Artikelen

Ik wilde in mijn promotieonderzoek aan de Universiteit  Hasselt de empirische validatie van de nomadische loopbaan  onderzoeken: in hoeverre is de nomadische loopbaan  een realiteit dan wel fictie? Een tweede onderzoeksvraag  was: wat betekent de nomadische loopbaan voor  vrouwen? De dataverzameling vond plaats in de Vlaamse  ICT-sector. Deze sector is niet toevallig gekozen.

Strategisch gedrag van mensen heeft mij altijd geïntrigeerd.  Bij mijn sollicitatie op een Oio-plek over mensensmokkel  bij het Instituut voor Migratie en Etnische Studies  (IMES) in Amsterdam, was ik meteen gegrepen door  de vraag welke keuzes gesmokkelde migranten zelf in dit  proces hebben gemaakt. Waarom hadden ze een smokkelaar  nodig?

In 1435 schreef de Italiaanse architect Alberti in  het boek De pictura deze beroemd geworden zin:  ‘Om te beginnen teken ik op het vlak dat ik wil  gaan beschilderen een rechthoek van willekeurige  grootte, die ik beschouw als een open venster  (aperta finestra).’ Wie in Florence naar fresco’s  kijkt die zijn geschilderd door mannen die met de  woorden van Alberti zijn opgegroeid, wordt vaak 

De nalatenschap van Schuyt is ‘een vorm van diffuse en  indirecte machtsuitoefening’, schrijven de hoogleraren  sociologie Jan Willem Duyvendak en Godfried Engbersen  samen met hun co-redacteuren in de uitgave met essays  aangeboden aan de kersverse emeritus.

Wat maakt ons vak –de sociologie– zo boeiend?  De antwoorden van de vorige gastcolumnisten  brutaal samenvattend, krijgen we zoiets als: op  basis van gedegen empirisch onderzoek een andere  dan alledaagse kijk op de samenleving bieden.  Met als ultieme doel het onzichtbare zichtbaar te  maken. Heel herkenbaar.

Als ik vroeger ziek was, moest er al heel wat aan de hand  zijn voor mijn moeder met me naar de dokter ging. ‘We  kijken eerst maar eens aan hoe het met die oorpijn afloopt’,  zei ze dan. Met zes jonge kinderen had ze wel wat  anders aan haar hoofd. Jaloers was ik op het buurmeisje  dat maar een kik hoefde te geven, of haar moeder vertrok  richting huisarts.

Rosemary Crompton’s pas verschenen  boek Employment and the Family  behandelt, zoals de titel verraadt, het  gebied van de arbeidssociologie en  gezinssociologie - twee sociologische  specialismen die volgens de auteur  meestal afzonderlijk worden onderzocht.  Crompton combineert ook  twee methodes, de kwalitatieve en de  kwantitatieve.

Sociologiestudenten kregen van een gemeente de opdracht om de lokale cultuur te onderzoeken. De aanleiding was dat jongeren in deze gemeente niet alleen bovenmatig drinken, maar ook harddrugs waren gaan gebruiken. En er zijn veel jongeren in deze plaats, want de gezinnen zijn groot en weinigen trekken weg. Dat kan ook, want na vroegere armoede is er nu een ongekende welvaart.

Geen enkel maatschappelijk fenomeen valt te begrijpen zonder het eerst over een langere periode te onderzoeken, stellen de historici van de leerstoel Sociale Geschiedenis in Leiden, Wim Willems en Leo Lucassen. Want hoe valt er te discussiëren over de vermeende afbrokkeling van sociale cohesie als je niet weet hoe sterk of zwak de bindingen tussen mensen honderd jaar geleden waren?

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen