Artikelen

Universiteiten en andere onderzoeksinstituten leggen de wetenschappelijke productie van hun medewerkers langs de meetlat. Publish or perish, is
de boodschap. Publiceer of panikeer, anders verlies je kostbare onderzoekstijd, onderzoeksmiddelen, of zelfs je job als onderzoeker.

Interview met Marcel Maussen over stedelijk beleid

De roep om daadkracht bij de integratie van burgers met een islamitische achtergrond lijkt alom vertegenwoordigd in de Nederlandse samenleving. Marcel Maussen van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (Universiteit van Amsterdam) onderzocht in opdracht van FORUM de ontwikkeling

Jan van Hessen en de ontstaansgeschiedenis van
de Nederlandse jeugdsociologie

Dit jaar bereikte Jan van Hessen de 90-jarige leeftijd – een gelegenheid om stil te staan bij deze Utrechtse hoogleraar die lange tijd het gezicht van de Nederlandse jeugdsociologie bepaalde. Een portret over morele paniek en oorlogvoering.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen