Artikelen

Wat maakt ons vak –de sociologie– zo boeiend?  De antwoorden van de vorige gastcolumnisten  brutaal samenvattend, krijgen we zoiets als: op  basis van gedegen empirisch onderzoek een andere  dan alledaagse kijk op de samenleving bieden.  Met als ultieme doel het onzichtbare zichtbaar te  maken. Heel herkenbaar.

Ik wilde in mijn promotieonderzoek aan de Universiteit  Hasselt de empirische validatie van de nomadische loopbaan  onderzoeken: in hoeverre is de nomadische loopbaan  een realiteit dan wel fictie? Een tweede onderzoeksvraag  was: wat betekent de nomadische loopbaan voor  vrouwen? De dataverzameling vond plaats in de Vlaamse  ICT-sector. Deze sector is niet toevallig gekozen.

Geven en nemen

Het onderzoek van de socioloog uit Groningen draagt de titel Daar heb je vrienden voor en wordt gefinancierd door NWO. Smaniotto legt uit waarom zij als socioloog voor
apen als invalshoek koos. ‘Door vriendschappen van mensen en apen met elkaar te
vergelijken hopen we meer inzicht te krijgen in de evolutionaire

Geen enkel maatschappelijk fenomeen valt te begrijpen zonder het eerst over een langere periode te onderzoeken, stellen de historici van de leerstoel Sociale Geschiedenis in Leiden, Wim Willems en Leo Lucassen. Want hoe valt er te discussiëren over de vermeende afbrokkeling van sociale cohesie als je niet weet hoe sterk of zwak de bindingen tussen mensen honderd jaar geleden waren?

De dynamiek van de stad vindt zijn weerslag in het karakter van de opleiding. De maatschappelijke vraagstukken die tegenwoordig worden behandeld zijn vanzelfsprekend heel andere dan die ten tijde van de oprichting in 1963.

De hoogleraar culturele antropologie André Droogers, gespecialiseerd in religieuze en symbolische antropologie, lijkt een nieuwe trend op het spoor. Geloven is ín, ook onder jongeren. De manier waarop vandaag de dag religie wordt beleefd is een creatieve puzzel van eeuwenoude tradities en hippe, zwaar door moderne media ondersteunde, vernieuwingen.

De dynamiek van de stad vindt zijn weerslag in het karakter van de opleiding. De maatschappelijke vraagstukken die tegenwoordig worden behandeld zijn vanzelfsprekend heel andere dan die ten tijde van de oprichting in 1963. Migratie,

Sociologiestudenten kregen van een gemeente de opdracht om de lokale cultuur te onderzoeken. De aanleiding was dat jongeren in deze gemeente niet alleen bovenmatig drinken, maar ook harddrugs waren gaan gebruiken. En er zijn veel jongeren in deze plaats, want de gezinnen zijn groot en weinigen trekken weg. Dat kan ook, want na vroegere armoede is er nu een ongekende welvaart.

Rosemary Crompton’s pas verschenen  boek Employment and the Family  behandelt, zoals de titel verraadt, het  gebied van de arbeidssociologie en  gezinssociologie - twee sociologische  specialismen die volgens de auteur  meestal afzonderlijk worden onderzocht.  Crompton combineert ook  twee methodes, de kwalitatieve en de  kwantitatieve.

Als ik vroeger ziek was, moest er al heel wat aan de hand  zijn voor mijn moeder met me naar de dokter ging. ‘We  kijken eerst maar eens aan hoe het met die oorpijn afloopt’,  zei ze dan. Met zes jonge kinderen had ze wel wat  anders aan haar hoofd. Jaloers was ik op het buurmeisje  dat maar een kik hoefde te geven, of haar moeder vertrok  richting huisarts.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen