Artikelen

Strategisch gedrag van mensen heeft mij altijd geïntrigeerd.  Bij mijn sollicitatie op een Oio-plek over mensensmokkel  bij het Instituut voor Migratie en Etnische Studies  (IMES) in Amsterdam, was ik meteen gegrepen door  de vraag welke keuzes gesmokkelde migranten zelf in dit  proces hebben gemaakt. Waarom hadden ze een smokkelaar  nodig?

De dynamiek van de stad vindt zijn weerslag in het karakter van de opleiding. De maatschappelijke vraagstukken die tegenwoordig worden behandeld zijn vanzelfsprekend heel andere dan die ten tijde van de oprichting in 1963. Migratie,

Geven en nemen

Het onderzoek van de socioloog uit Groningen draagt de titel Daar heb je vrienden voor en wordt gefinancierd door NWO. Smaniotto legt uit waarom zij als socioloog voor
apen als invalshoek koos. ‘Door vriendschappen van mensen en apen met elkaar te
vergelijken hopen we meer inzicht te krijgen in de evolutionaire

Is het verrassend dat slechts 13 procent van het NWObudget

van 2007 bestemd is voor maatschappij- en

gedragswetenschappen (MaGW)? Dit is 35,3 miljoen euro

van de 266,6 miljoen euro die de NWO-begroting voor

onderzoeksgebieden in totaal bedraagt. Overigens gaat

een groot deel van het MaGW-budget naar psychologisch

Waar de cultureel antropoloog zich in het verleden vooral bezighield met de beschrijving van zogenaamd geïsoleerde primitieve samenlevingen, lijkt hij tegenwoordig vooral gebiologeerd door culturele verwevenheid, complexiteit en verandering.

In 2006 zijn mijn dertig eerstejaarscolleges over sociologische theorie op video opgenomen. Elke week werden de colleges, soms nog dezelfde dag, geplaatst op Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam. De ingeschreven studenten konden inloggen op die site en dan doorklikken naar een plek waar de colleges beluisterd en bekeken konden worden als streaming video.

Lamellen, vitrage en glanzende vitrinekasten. Brede sofa’s, skailederen banken en glanzende salontafels. Het zijn terugkerende elementen in het standaardbeeld van de migrantenwoning. In het kader van het onderzoeksproject vonden gesprekken plaats met Turkse, Marokkaanse, Hindostaans-Surinaamse, Creools-Surinaamse, Chinese, Indische, Ghanese en autochtone Nederlanders.

Ik heb hier veel geleerd, maar zit hier toch niet helemaal op mijn plek… Met dat idee trek ik in juni 2006 voor de laatste keer de deur van de Universiteit van Amsterdam achter me dicht. Ik heb hier bijna een jaar gewerkt als onderzoeker bij de bijzondere leerstoel Actief Burgerschap en daarnaast lesgegeven aan eerstejaars studenten sociologie.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen