Artikelen

Interview met Marcel Maussen over stedelijk beleid

De roep om daadkracht bij de integratie van burgers met een islamitische achtergrond lijkt alom vertegenwoordigd in de Nederlandse samenleving. Marcel Maussen van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (Universiteit van Amsterdam) onderzocht in opdracht van FORUM de ontwikkeling

Zoals de Dom tekenend is voor het oude stadscentrum van Utrecht, heeft ook de opleiding sociologie een eigen geschiedenis en karakteristieken. Waardoor wordt de Utrechtse sociologie anno 2006 gekenmerkt? Werner Raub, Henk Flap en Tanja van der Lippe bepalen als kernhoogleraren voor een belangrijk deel hetgezicht.

De jeugd heeft de toekomst, dus ook voor het dichten van de veelbesproken ‘culturele kloof’ tussen etnische minderheden en autochtone Nederlanders wordt veel verwacht van jongeren. En gevreesd. Positieve geluiden zijn bijvoorbeeld het grote succes van de multiculturele jongerenzender FunX en welwillende allochtone rolmodellen zoals rapper Ali B en zangeres Hind.

Over prestige en plezier in de sociale wetenschappen
Artikelprijswinnaar Hagendoorn over identiteit in een multiculturele samenleving
Jonge moslims in Nederland

Televisieamusement, volkscultuur en ritueel vermaak

Hoe staat het met het Nederlandstalig sociologische tijdschrift? Sinds 2005 kent Nederland er nog twee. Mens & Maatschappij en Sociologie houden samen met het Vlaamse Tijdschrift voor Sociologie het overzicht van sociologisch wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse taal hoog. Facta bekijkt de wetenschappelijke

Op 31 juli 2006 overleed de cultuur- en godsdienstsocioloog prof. dr. O. Schreuder, emeritus professor van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De eerste Dag van de Sociologie heeft plaatsgevonden. Op 8 juni 2006 zoemde de
Universiteit van Tilburg van sociologische activiteit. Dit gezamenlijke initiatief van de

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen