Artikelen

Vorig jaar overleed Bart Tromp, socioloog en allesweter. Tromp schreef net zo makkelijk over internationale politiek of de geschiedenis van de sociaal-democratie, als over opera of Karl Marx. Dat moet je vandaag als academicus niet meer proberen. Specialiseren is de regel. Tot je steeds meer weet over een steeds smaller onderwerp. Het ideaal is, vrezen we, alles over niets te weten.

´How beauteous mankind is! O, brave new world, that has such people in’t.’ Toen Shakespeare in The Tempest deze woorden in de mond van Miranda legde, wilde hij haar niet sarcastisch laten klinken. Miranda had nog nooit een jonge man gezien en de eerste de beste aantrekkelijke prins ontlokte haar deze vreugdekreet: als er op deze aarde zulke wezens rondlopen, dan hoor je mij niet klagen.

Wat levert de beste mix op tussen verschillende groepen  in de samenleving? Zowel De mixfactor: integratie en  segregatie in Nederland, een onderzoeksbundel samengesteld  door Lex Veldboer, Jan Willem Duyvendak en  Carolien Bouw, als Paul Scheffers Het land van aankomst  analyseren de succes- en faalfactoren van integratie.

Ik ben de zoon van een gesjeesde student economie  met dichterlijk talent en een fraaie heldentenor,  die eigenlijk Duits had willen studeren.  Als jongste van tien kinderen uit een katholiek  banketbakkersgezin mocht mijn vader als eerste  naar de universiteit, maar hij haalde het niet  en werd ten slotte boekhouder.

Strategisch gedrag van mensen heeft mij altijd geïntrigeerd.  Bij mijn sollicitatie op een Oio-plek over mensensmokkel  bij het Instituut voor Migratie en Etnische Studies  (IMES) in Amsterdam, was ik meteen gegrepen door  de vraag welke keuzes gesmokkelde migranten zelf in dit  proces hebben gemaakt. Waarom hadden ze een smokkelaar  nodig?

Ik wilde in mijn promotieonderzoek aan de Universiteit  Hasselt de empirische validatie van de nomadische loopbaan  onderzoeken: in hoeverre is de nomadische loopbaan  een realiteit dan wel fictie? Een tweede onderzoeksvraag  was: wat betekent de nomadische loopbaan voor  vrouwen? De dataverzameling vond plaats in de Vlaamse  ICT-sector. Deze sector is niet toevallig gekozen.

Geven en nemen

Het onderzoek van de socioloog uit Groningen draagt de titel Daar heb je vrienden voor en wordt gefinancierd door NWO. Smaniotto legt uit waarom zij als socioloog voor
apen als invalshoek koos. ‘Door vriendschappen van mensen en apen met elkaar te
vergelijken hopen we meer inzicht te krijgen in de evolutionaire

De dynamiek van de stad vindt zijn weerslag in het karakter van de opleiding. De maatschappelijke vraagstukken die tegenwoordig worden behandeld zijn vanzelfsprekend heel andere dan die ten tijde van de oprichting in 1963.

Geen enkel maatschappelijk fenomeen valt te begrijpen zonder het eerst over een langere periode te onderzoeken, stellen de historici van de leerstoel Sociale Geschiedenis in Leiden, Wim Willems en Leo Lucassen. Want hoe valt er te discussiëren over de vermeende afbrokkeling van sociale cohesie als je niet weet hoe sterk of zwak de bindingen tussen mensen honderd jaar geleden waren?

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen