Artikelen

De hoogleraar culturele antropologie André Droogers, gespecialiseerd in religieuze en symbolische antropologie, lijkt een nieuwe trend op het spoor. Geloven is ín, ook onder jongeren. De manier waarop vandaag de dag religie wordt beleefd is een creatieve puzzel van eeuwenoude tradities en hippe, zwaar door moderne media ondersteunde, vernieuwingen.

De dynamiek van de stad vindt zijn weerslag in het karakter van de opleiding. De maatschappelijke vraagstukken die tegenwoordig worden behandeld zijn vanzelfsprekend heel andere dan die ten tijde van de oprichting in 1963. Migratie,

Rosemary Crompton’s pas verschenen  boek Employment and the Family  behandelt, zoals de titel verraadt, het  gebied van de arbeidssociologie en  gezinssociologie - twee sociologische  specialismen die volgens de auteur  meestal afzonderlijk worden onderzocht.  Crompton combineert ook  twee methodes, de kwalitatieve en de  kwantitatieve.

Als ik vroeger ziek was, moest er al heel wat aan de hand  zijn voor mijn moeder met me naar de dokter ging. ‘We  kijken eerst maar eens aan hoe het met die oorpijn afloopt’,  zei ze dan. Met zes jonge kinderen had ze wel wat  anders aan haar hoofd. Jaloers was ik op het buurmeisje  dat maar een kik hoefde te geven, of haar moeder vertrok  richting huisarts.

Wat maakt ons vak –de sociologie– zo boeiend?  De antwoorden van de vorige gastcolumnisten  brutaal samenvattend, krijgen we zoiets als: op  basis van gedegen empirisch onderzoek een andere  dan alledaagse kijk op de samenleving bieden.  Met als ultieme doel het onzichtbare zichtbaar te  maken. Heel herkenbaar.

De nalatenschap van Schuyt is ‘een vorm van diffuse en  indirecte machtsuitoefening’, schrijven de hoogleraren  sociologie Jan Willem Duyvendak en Godfried Engbersen  samen met hun co-redacteuren in de uitgave met essays  aangeboden aan de kersverse emeritus.

In 1435 schreef de Italiaanse architect Alberti in  het boek De pictura deze beroemd geworden zin:  ‘Om te beginnen teken ik op het vlak dat ik wil  gaan beschilderen een rechthoek van willekeurige  grootte, die ik beschouw als een open venster  (aperta finestra).’ Wie in Florence naar fresco’s  kijkt die zijn geschilderd door mannen die met de  woorden van Alberti zijn opgegroeid, wordt vaak 

Sociologiestudenten kregen van een gemeente de opdracht om de lokale cultuur te onderzoeken. De aanleiding was dat jongeren in deze gemeente niet alleen bovenmatig drinken, maar ook harddrugs waren gaan gebruiken. En er zijn veel jongeren in deze plaats, want de gezinnen zijn groot en weinigen trekken weg. Dat kan ook, want na vroegere armoede is er nu een ongekende welvaart.

Jammer genoeg blijft er een kenniskloof tussen hoog- en  laag opgeleiden. Je haalt meer uit het internet als je hoger  opgeleid bent.  Wat betekent het dat een digitale generatie in de maak  is? Het gebruik van andere media en vooral van televisie  neemt af. De gevolgen voor het lezen van boeken zijn  wellicht dramatisch (Verboord & Van Luijt).

Is het verrassend dat slechts 13 procent van het NWObudget

van 2007 bestemd is voor maatschappij- en

gedragswetenschappen (MaGW)? Dit is 35,3 miljoen euro

van de 266,6 miljoen euro die de NWO-begroting voor

onderzoeksgebieden in totaal bedraagt. Overigens gaat

een groot deel van het MaGW-budget naar psychologisch

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen