Artikelen

Interview met Marcel Maussen over stedelijk beleid

De roep om daadkracht bij de integratie van burgers met een islamitische achtergrond lijkt alom vertegenwoordigd in de Nederlandse samenleving. Marcel Maussen van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (Universiteit van Amsterdam) onderzocht in opdracht van FORUM de ontwikkeling

Jan van Hessen en de ontstaansgeschiedenis van
de Nederlandse jeugdsociologie

Dit jaar bereikte Jan van Hessen de 90-jarige leeftijd – een gelegenheid om stil te staan bij deze Utrechtse hoogleraar die lange tijd het gezicht van de Nederlandse jeugdsociologie bepaalde. Een portret over morele paniek en oorlogvoering.

Zoals de Dom tekenend is voor het oude stadscentrum van Utrecht, heeft ook de opleiding sociologie een eigen geschiedenis en karakteristieken. Waardoor wordt de Utrechtse sociologie anno 2006 gekenmerkt? Werner Raub, Henk Flap en Tanja van der Lippe bepalen als kernhoogleraren voor een belangrijk deel hetgezicht.

De jeugd heeft de toekomst, dus ook voor het dichten van de veelbesproken ‘culturele kloof’ tussen etnische minderheden en autochtone Nederlanders wordt veel verwacht van jongeren. En gevreesd. Positieve geluiden zijn bijvoorbeeld het grote succes van de multiculturele jongerenzender FunX en welwillende allochtone rolmodellen zoals rapper Ali B en zangeres Hind.

Universiteiten en andere onderzoeksinstituten leggen de wetenschappelijke productie van hun medewerkers langs de meetlat. Publish or perish, is
de boodschap. Publiceer of panikeer, anders verlies je kostbare onderzoekstijd, onderzoeksmiddelen, of zelfs je job als onderzoeker.

Over prestige en plezier in de sociale wetenschappen

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen