Artikelen

De geschiedenis van de Nijmeegse studierichting sociologie is een langdurige strijd over de vraag wat sociologie is, welke taken de socioloog te vervullen heeft, hoe zijn rol in de samenleving eruit ziet en wat voor consequenties

In een maatschappij waarin levenslang leren
een vanzelfsprekendheid is, verwachten we dat mensen zich in hun werk willen ontwikkelen en in staat zijn om hun eigen gedrag te verande verande-ren
indien de omgeving daarom vraagt. Maar ren is iedereen hiertoe in staat? Ilse van Eekelen bespreekt een onderdeel uit haar promotieon promotieon-derzoek

Hoe wetenschappelijk is sociologie? Ook Jarl Kampen stelde zich deze vraag en bedacht een kwantitatieve methode om het wetenschappelijke gehalte van de sociologie te toetsen. Door gebruik te maken van een zoekmachine op internet, kan de kans berekend worden waarop een algemeen wetenschappelijk begrip vooral in verband met wetenschap of met sociologie wordt gebruikt.

Sociologen die samenwerken: een nieuw elan binnen Nederland

 

Hebben wij nog vertrouwen in de wetenschap?

 

Nu de verzorgingsstaat onder druk staat, wordt de historische vormgeving van ons
sociale zekerheidsstelsel weer actueel. Marian van der Klein levert met Ziek, zwak of
zwanger. Vrouwen en arbeidsongeschiktheid in Nederlandse sociale verzekeringen,
1890-1940 een belangrijke bijdrage aan deze geschiedenis. Zij promoveerde op

sociale wetenschappen of sociale bouwkunde?

Nuttig, maar niet wetenschappelijk. Dat is, kort gezegd, wat de Nederlander vindt van de sociale wetenschappen. Deze ‘wetenschappen’ hebben wel een positieve impact op de samenleving, maar zijn meer pseudo- dan ‘exacte’ wetenschap.

 

Interview met Tineke Lupi

De huisvrouw die uit het raam leunt voor een buurpraatje. Wie kent haar niet? En wie is niet vertrouwd met het straatbeeld van een samenscholing in een Jordanees steegje aan het begin van de vorige eeuw?

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen