Columns

Sociologie Magazine - column
1 jul 2006

Meesters van de sociale cohesie zijn ze. Ze weten alles van de bindingskracht van organisaties en van samenlevingen. Ze kennen de lessen van Durkheim over anomie en zelfmoord: mensen zijn als planten; geef je ze te weinig zon, dan komen ze niet tot bloei; geef je ze te veel, dan verdorren ze. Geef je te weinig water dan verdrogen ze, geef je te veel, dan verdrinken ze.

Columns Sociologie Magazine
1 mrt 2006

Onze vakgroep barst uit haar voegen. Ooit begonnen we met zijn vijven, inmiddels zijn we met vijfendertig. Heel erg leuk allemaal, al die slimme jonge collega’s die verschrikkelijk hard aan hun proefschrift werken. Maar onder oudgedienden durven we wel eens te somberen: wat moet er van al die jonge doctors worden?

1 mrt 2006

Is het kabinet Balkenende-II het meest sociologische van alle naoorlogse kabinetten? Ik dacht dat toen ik de Memorie van Toelichting las bij het wetsvoorstel Maatschappelijke Ondersteuning. Artikel 1 van de wet omschrijft het beleidsterrein van de wet en noemt als eerste: ‘Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’.

3 jan 2006

Nederlanders kijken meer dan drie uur per dag naar de televisie; waarschijnlijk zitten studenten in de sociologie daar flink boven. De ergste dief van hun tijd is de tv. Je merkt het in werkgroepjes: zelden wordt er gerefereerd aan een artikel, maar een groot deel van de studenten blijkt de avond tevoren te hebben gekeken naar Oprah of Doctor Phil.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws