Zoeken

Vici-beurs voor Judi Mesman

Voor haar onderzoek naar 'De rol van opvoeding bij de oorsprong van vooroordelen' ontvangt hoogleraar Judi Mesman van de Universiteit Leiden een Vici-beurs. Mesman is verbonden aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Universiteiten weerstaan McDonaldisering

De auteurs dr. Marion den Uyl (Vrije Universiteit) en drs. Linda Emmelkamp bieden in Tropenjaren een antropologische invalshoek op bestaande ‘witte’ literatuur rond gezinnen en arbeidsparticipatie. Aan de hand van interviews belichten de auteurs een aantal vragen van eigentijdse ouders die wonen in de Randstad. Vragen als: waarom een kind?

Nederlandse adoptiegeschiedenis in kaart gebracht

Een geschiedenis van adoptie in Nederland: van de idealistische roze adoptiewolk in de beginjaren tot een meer realistische kijk op adopteren in latere jaren. Het levenswerk van emeritus hoogleraar René Hoksbergen van de Universiteit Utrecht, gevat in het boek ‘Kinderen die niet konden blijven’, ligt binnenkort in de winkel.

Religie, geloof, sociologie, islam, katholicisme

Sociologie Magazine nummer 4 van 2016

Het sociologische publiekstijdschrift Sociologie Magazine houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sociale wetenschappen. En verliest daarbij de praktijk niet uit het oog. Secularisatie vraagt om een 'burgerlijke opvoeding'

Van televisiekijken naar overgewicht

Veel televisiekijken blijkt een belangrijke veroorzaker te zijn van overgewicht. Op welke manieren kunnen ouders door mediaopvoeding invloed hebben op het gewicht van hun kinderen?

Niet opvoeden

Sociologiestudenten kregen van een gemeente de opdracht om de lokale cultuur te onderzoeken. De aanleiding was dat jongeren in deze gemeente niet alleen bovenmatig drinken, maar ook harddrugs waren gaan gebruiken. En er zijn veel jongeren in deze plaats, want de gezinnen zijn groot en weinigen trekken weg. Dat kan ook, want na vroegere armoede is er nu een ongekende welvaart.

Kinderen in een klas

Zonder aanzien voor de klas

Waarom heeft het vak van docent in Nederland aan populariteit ingeboet? Frouke de Wijs probeerde voor Sociologie Magazine 3, 2017 het antwoord op deze vraag te vinden in Finland, de Europese koploper op het gebied van onderwijsprestaties.

Achter de voordeur in Amsterdam Slotervaart

Op steeds meer plekken in Nederland komen hulpverleners bij mensen thuis. Maar hoe signaleer je van buitenaf wat voor hulp er bij wie nodig is? Verschillende gemeenten hebben tegenwoordig speciale teams die inventariseren welke problemen ‘achter de voordeur’ spelen. Socioloog Iris van Huis liep voor een onderzoek naar sociale projecten mee met de ‘bewonersadviseurs’ van Amsterdam Slotervaart.

Omgeving heeft invloed op ADHD

Biologische en gezinsfactoren hebben, ook los van genetische aanleg, invloed op de ontwikkeling van de stoornis ADHD bij kinderen.

Papadag genderrollen stereotype

Papadag is ouderwets

Waar papadag in 2017 nog een stap in de goede richting was, is dit inmiddels oubollig. We hebben toch ook geen mamadag?

Interview: Het Nederland van filmmaker Eddy Terstall

Erg lang duurde de studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam voor cineast Eddy Terstall niet. Na precies een jaar en drie maanden hield hij de collegebankjes voor gezien, om zich weer volledig te kunnen storten op het maken van films. Niettemin blikt hij tevreden terug: “Ik was een soort verstekeling.”

Ruimte voor de islam?

Interview met Marcel Maussen over stedelijk beleid De roep om daadkracht bij de integratie van burgers met een islamitische achtergrond lijkt alom vertegenwoordigd in de Nederlandse samenleving. Marcel Maussen van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (Universiteit van Amsterdam) onderzocht in opdracht van FORUM de ontwikkeling

Ivan Gadourek: een heuse pionier

Het werk van Ivan Gadourek (1923-2013) is van grote betekenis voor de Nederlandse sociologie. Een portret van een man die zijn eigen weg baande. Verschenen in Sociologie magazine, maart 2014

Prijzencircus

Over prestige en plezier in de sociale wetenschappen