Artikelen

Een computer in het donker

Een groot aantal jongeren krijgt wel eens te maken met cyberpesten, oftewel pesten via informatie- en communicatietechnologieën. Onderzoek uit 2017 in Vlaanderen toont aan dat er veel slachtoffers zijn. Wat zijn de beste manieren om cyberpesten tegen te gaan?

Een hand met daarin 10 euro

'Het is duidelijke dat de fondsenwerving aan verandering onderhevig is.'

Bij het woord 'daders' denken we al snel aan crimineel en asociaal gedrag. Maar hoe staat het met de goede daden?

Spaarvarken

Mensen met financiële problemen kunnen in vrijwel elke Nederlandse gemeente ondersteuning krijgen van een organisatie met vrijwilligers. Maar leidt deze inzet ook tot de gewenste resultaten?

Een kaars in twee handen

Vertrouwen is een belangrijk begrip in sociale relaties. Godsdienstsocioloog Erik Sengers schetst een beeld van 'intensieve ervaringen van solidariteit en loyaliteit' en licht een tipje van de sluier op over zijn werk als geestelijk begeleider van gevangenen.

Een lamp

Vorig jaar plaatste Sociologie Magazine een essay waarin Vatan Hüzeir het internationale klimaat- en energiebeleid onder de loep neemt en een lans breekt voor een activistische wetenschap. Ewoud Vandepitte en Frederic Vandermoere reageren.

Twee computers met handen eruit die geld uitwisselen

Via online platformen zoals Airbnb delen we steeds vaker goederen met vreemden. Maar waarom vertrouwen we onbekenden onze spullen toe? Rense Corten bespreekt zowel de voor- als nadelen van het vertrouwen binnen de deeleconomie.

Je kunt je natuurlijk afvragen hoe nieuw dit delen nu echt is.

Pinokkio's

'En een kleine meerderheid (53%) van de Europeanen vindt wetenschappers ronduit gevaarlijk.'

Klaslokaal

Hoe belangrijk is onderwijs? En hoe schatten mensen hun eigen status in? Onderzoek in 31 westerse landen laat zien dat onderwijs meer dan ooit zorgt voor maatschappelijke ongelijkheid. Over schooled societies en de polarisatie tussen opleidingsgroepen.

Door Jochem van Noord

Twee vrouwen op werk

'Waarom word ik niet aardig gevonden door mijn collega’s, terwijl ik de expert ben in mijn departement?'

Wat zijn de effecten van zogeheten statusinconsistenties? En wat verstaan we eigenlijk onder status? Over de mogelijke oorzaken van maatschappelijke problemen als agressief gedrag en werkstress.

Een huis

NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, die jaarlijks ruim zeshonderd miljoen onderzoeksbudget verdeelt, ligt weer eens zwaar onder druk. Via de Volkskrant en andere media lieten diverse onderzoekers weten dat de competitie om onderzoeksgeld te duur en oneerlijk is, en innovatief onderzoek ontmoedigt.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen